Kotten

170 kr

Kotten, en naturlig braständare från restprodukter.
Kottarna skördas i de svenska skogarna och töms sedan på frön för att kunna plantera ny skog. Stearinet kommer från svanenmärkta ljussom blivit missformade i produktionen. I processen impregneras ca. 90% av de återvunna kottarnas porer med det återvunna stearinet och från dessa restprodukter framställs en högeffektiv och vacker bras- grilltändare.

Leveranstid: 2-10 dagar, lagervara